Tạo link affiliate


Hướng dẫn

URL: Nhập bất cứ liên kết bài viết nào tại xettuyenonline.edu.vn

ID: Là địa chỉ Gmail của bạn không bao gồm @gmail.com

Ví dụ Gmail của bạn là toiyeuvietnam@gmail.com thì ID chính là toiyeuvietnam

Lưu ý: Chỉ nhận email là Gmail

Hướng dẫn test

Test không nên test ở các bài viết tuyển sinh vì được kết nối trực tiếp đến các trường nên có thể làm phiền họ.

Vào link này để test: https://xettuyenonline.edu.vn/test/