Tìm hiểu về thẻ hướng dẫn viên du lịch

1197

Thẻ hướng dẫn viên du lịch là một giấy tờ cần phải có cho hướng dẫn viên du lịch nếu muốn hành nghề hướng dẫn du lịch.

Điều kiện để được cấp thẻ hướng dẫn viê du lịch là bạn cần có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành “hướng dẫn du lịch”. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì cần phải có chứng chỉ ngắn hạn “nghiệp vụ hướng dẫn du lịch”.

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch nội địa

 1. Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
 2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 3. Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
 4. Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;
 2. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề. Khung ngoại ngữ tham khảo tại đây.

Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế bạn phải tham gia khóa học ngắn hạn hướng dẫn du lịch để được cấp.

Mẫu chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mẫu chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mẫu chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mẫu chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Có mấy loại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Như đã đề cập ở phần trên thì thẻ hướng dẫn viên có 2 loại là thẻ hướng dẫn viên nội địathẻ hướng dẫn viên quốc tế.

Mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế
Mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế

Cơ quan nào cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Bạn có thể xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại các Sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh. Có thể xin ở bất cứ Sở của tỉnh nào, không nhất thiết là ở tỉnh nào phải xin ở tỉnh đó.

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

 1. Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh;
 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở sẽ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, sẽ có trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ

 1. Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;
 3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ tương ứng với điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 hoặc điểm b và điểm c khoản 2 Điều 59 của Luật này;
 4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 5. 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.

Thời hạn của thẻ hướng dẫn viên du lịch

Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn là 5 năm kể từ ngày cấp.

Trước khi thẻ hết hạn 1 vài tháng thì bạn cần lên Sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh để đăng ký học lớp cấp lại thẻ.

Trường hợp thẻ đã hết hạn thì sẽ không thể gia hạn được nữa mà phải học lại khóa học hướng dẫn du lịch để xin cấp mới lại thẻ từ đầu.

Thủ tục gia hạn thẻ hướng dẫn viên

Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa làm thủ tục đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch khi thẻ hết hạn sử dụng.

Hồ sơ

 1. Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 2. Giấy tờ quy định tại các điểm b, d và đ khoản 1 Điều 60 của Luật này;
 3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 4. Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp.

Trình tự, thủ tục

 1. Người đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở văn hóa, thể thao và du lịch;
 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở sẽ cấp thẻ có trách nhiệm cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên

Thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Thời hạn của thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp lại bằng thời hạn còn lại của thẻ đã được cấp.

Hồ sơ

 1. Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 2. 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm;
 3. Bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi trong trường hợp cấp lại thẻ do thay đổi thông tin trên thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Trình tự, thủ tục

 1. Người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở văn hóa, thể thao và du lịch;
 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở sẽ cấp thẻ cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối sẽ có trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch

 1. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong phạm vi toàn quốc và đưa khách du lịch ra nước ngoài;
 2. Hướng dẫn viên du lịch nội địa được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam trong phạm vi toàn quốc;
 3. Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch.

Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch

 1. Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;
 2. Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;
 3. Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here